Leppefisk Forskerne

Elin Kjørsvik (t.v.), faglig leder ved NTNU Senter for fiskeri og havbruk og Kari Attramadal, postdoktor ved Institutt for biologi. Foto: Idun Haugan, NTNU