kraftledninger

Målet er et «smart» strømnett, SmartGrid, Men testforbrukerne har så langt ikke oppført seg som forventet.
Foto: Thinkstock

high voltage post