Kreftceller

Kreftceller. Mange lidelser, som arvelig kreft, diabetes og hjerte- og karsykdommer, er påvirket av prosessene bak celledeling eller produksjonen av ulike kjemiske forbindelser i kroppen. Illustrasjon: Thinkstock

Kreftceller. Mange lidelser, som arvelig kreft, diabetes og hjerte- og karsykdommer, er påvirket av prosessene bak celledeling eller produksjonen av ulike kjemiske forbindelser i kroppen. Illustrasjon: Thinkstock