Dyrevelferd

Forskerne har et nært forhold til rottene i laben. Dyrenes helbred og trivsel er en viktig forutsetning for gode forskningsresultater. Foto: Geir Mogen/NTNU