Hjerneforskning-utsnitt-celle-330×190

Illustrasjonsfoto av hjernens gridceller: Geir Mogen/NTNU