vinnerlaget

Vinnerlaget bestod av Pål Røynestad, Elias Augestad, Eivind B. Drejer, Jacob J. Lamb, Camilla M. Reehorst, Ronja Hesthammer og Line A. Omtvedt. HyeWon Lee var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Privat