Figur 2

Drikkehorn av okse fra middelalder. Et stykke av munningspartiet mangler. Selve munningsranden er bølgeformet tilskåret. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Drikkehorn av okse fra middelalder. Et stykke av munningspartiet mangler. Selve munningsranden er bølgeformet tilskåret. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet