ørretmerking ved svean kraftverk

Over 1000 elever får sjansen til å bli kjent med noen av de mange spiselige artene langs kysten vår gjennom «Velkommen av havet – historien bak smaken». Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Over 1000 elever får sjansen til å bli kjent med noen av de mange spiselige artene langs kysten vår gjennom «Velkommen av havet – historien bak smaken». Bilde fra ørretmerking ved Svean kraftverk. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet