Språk

På den ene siden er vi ganske tolerante for sognemål, trønderdialekt og kav finnmarking i det offentlige ordskiftet, men hvis den unge poden uttaler «alle» med feil «l» eller sier «sjøttkaker», da blir det krisestemning rundt kjøkkenbordene. Foto: Thinkstock

På den ene siden er vi ganske tolerante for sognemål, trønderdialekt og kav finnmarking i det offentlige ordskiftet, men hvis den unge poden uttaler «alle» med feil «l» eller sier «sjøttkaker», da blir det krisestemning rundt kjøkkenbordene. Foto: Thinkstock