ABC

Språkvitenskapen ønsker å forstå hvorfor språket blir brukt slik det faktisk blir. Foto: Thinkstock

Baby with building blocks