Læring sosiale nettverk

Et tredje tema i læringsanalysen handler om å forstå sosiale nettverk. Foto:

Multi-ethnic group of people holding tablets in front of the faces