Kunst og design. Kulturpenger.

OBS! SCANPIX! Oslo.
Den norsk-danske duoen Elmgreen og Dragset er blant verdens fremste samtidskunstnere. Om Norden skal fostre flere, må vi beholde støtteordningene, mener de.
Michael Elmgreen & Ingar Dragset Foto: Olav Olsen, Scanpix

Ingar Dragset (foran) og Michael Elmgreen, æresdoktorer. Foto: Olav Olsen, Scanpix