El-bil

Illustrasjon av el-bil

Illustrasjon av el-bil

Elbildebatten illustrerer kompleksiteten i å lage god teknologi-, miljø- og klimapolitikk, skriver Tomas Moe Skjølsvold. Illustrasjon: Robert Churchill / Thinkstock