Moser Rotte Foto Geir Mogen NTNU

En av rottene som gjorde det mulig å motta prisen. Foto: Geir Mogen, NTNU

En av rottene som gjorde det mulig å motta prisen. Foto: Geir Mogen, NTNU