Skole frafall 1

Andelen elever som slutter på videregående i Norge har vært stabil på rundt 30 prosent de 10-15 siste årene. Foto: Thinkstock

Andelen elever som slutter på videregående i Norge har vært stabil på rundt 30 prosent de 10-15 siste årene. Foto: Thinkstock