En fysikers våte drøm

Forskarar over heile verda jaktar på ei løysing for nye datamaskinar, med så effektive bestanddelar som råd. Foto: Thinkstock

Forskarar over heile verda jaktar på ei løysing for nye datamaskinar, med så effektive bestanddelar som råd. Foto: Thinkstock