Atom Foto Thinkstock

Sverre Magnus Selbach er del av ei gruppe som prøver å forstå materialets grunnleggande eigenskapar. Foto: Thinkstock

.| Atomic |.