trafo-brann-1

Eksplosjon og brann i trafo i Skien i 2000.

Dette anlegget i Skien er en av trafostasjonene i Norge som har vært rammet av eksplosjon. Hendelsen inntraff i juni 2000 og resulterte i brann og et omfattende oljeutslipp. Foto: Mads Aas, Statnett