Solceller

I ein heilt ny metode i produksjon av solceller, brukas mindre energi, billegare råvarer og urein silisum.
Foto: Thinkstock

I ein heilt ny metode i produksjon av solceller, brukas mindre energi, billegare råvarer og urein silisum. Foto: Thinkstock

Solar panel field