Figure 2f

Silisiumfibrar innbakt i glas.

Silisiumfibrar innbakt i glas.

Silisiumfibrar innbakt i glas.