Redusert. Egil Lien med verneutstyr

– Flere versjoner av bakteriene vi bruker er farlige, mens andre versjoner vi jobber med er mindre farlige. De mest farlige jobber vi med i biosikkerhetslaboratorium klasse 3, og da må vi bruke personlig sikkerhetsutstyr som på dette bildet, forklarer professor Egil Lien, professor i medisin ved det fremragende forskningssenteret CEMIR.