Carbon storage at Sleipner

CO2-håndtering. CO2-lagring. Lagring av CO2 fra naturgassfelt. Illustrasjon fra Statoil.

Av all CO2 i Norden, er det billigst å ta hånd om den som blir med naturgassen opp fra nye gassfelt. Statoil er alt blitt internasjonalt kjent for sin lagring av CO2 fra gassfeltet Sleipner i geologiske lag under Nordsjøen. Illustrasjon: Statoil