Beinmargsprøve

Syv av forskerne tilhører K. G. Jebsen senter for myelomforskning. Foto: Geir Mogen, NTNU

Syv av forskerne tilhører K. G. Jebsen senter for myelomforskning. Foto: Geir Mogen, NTNU