Granmeis Thinkstock 2

Parus montanus, Willow Tit

Hvordan overlever granmeisene som har kommet for sent til å få en posisjon i en flokk? Foto: Thinkstock