Realfagbygget NTNU Foto Per Henning

prosjektet er et internasjonalt samarbeid mellom NTNU, St. Andrews (Skottland) og flere synkrotronlyskilder. Foto: Per Henning, NTNU

prosjektet er et internasjonalt samarbeid mellom NTNU, St. Andrews (Skottland) og flere synkrotronlyskilder. Foto: Per Henning, NTNU