Atom

Det er vanligvis ikke mulig å oppnå visse egenskaper i interessante materialer uten å bryte naturens krav til symmetri, men den nye oppdagelsen utfordrer dette synet. Foto: Thinkstock

Det er vanligvis ikke mulig å oppnå visse egenskaper i interessante materialer uten å bryte naturens krav til symmetri, men den nye oppdagelsen utfordrer dette synet. Foto: Thinkstock