Stjerneforsker Eikemo Folkehelse

Forskerne konsentrerer seg om depresjoner og kronisk sykdom i denne omgang. Ulikheter mellom sosiale lag er allerede fastslått. Foto:Thinkstock

Forskerne konsentrerer seg om depresjoner og kronisk sykdom i denne omgang. Ulikheter mellom sosiale lag er allerede fastslått. Foto:Thinkstock