Skipsmodelltanken fyller 75 år

NTH, Norges første tekniske universitet og forløperen til både SINTEF, MARINTEK og NTNU åpnet i Trondheim i 1910. Bare tre år senere startet forskerne her med planene for en forskningstank på hele 170 meter.

Allerede i 1913 tok professor Hans Mørch og hans kolleger initiativet til byggingen. Det de så for seg var en tank som måtte være stor nok til å teste skipsmodeller, finjustere ulike design og konstruksjoner – og som kunne brukes til undervisning.

Selv om det var liten tvil om at Norge, med sine lange maritime tradisjoner, trengte et laboratorie som dette, var det en gigantisk satsing for et lite land.

The Towing Tank not long after it opened in 1939. The tank was originally 170 metres long. Photo Foto: Schrøder, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Slepetanken, ikke lenge etter åpningen i 1939. Tanken var opprinnelig 170 meter lang. Foto: Schrøder, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Et kvart århundre

Det viste seg at det skulle ta litt over et kvart århundre, 26 år, før professorens drøm ble en realitet. Takket være en finansieringsmodell som var basert på et offentlig og privat partnerskap mellom redere og det Norske Storting.

Og selve bygningen var så stor og tung at bygningsingeniørene måtte finne den helt perfekte tomta i Trondheim, hvor grunnen var fast og sterk nok til å bære vekten av giganten. Valget falt på Tyholt.

En feiring – og en verdenskrig

Skipsmodelltanken åpnet 1. september 1939, den samme dagen som det nazistiske Tyskland invaderte Polen og dermed satte i gang andre verdenskrig. Tre av Stortingets medlemmer, som opprinnelig skulle delta under åpningsseremonien, måtte i stedet haste tilbake til Oslo på grunn av Tyskernes krigshandlinger. De tre tomme plassene kaster i dag et snev av mystikk over bildet fra åpningstalen den dagen.

Early days. An unknown researcher photographs the performance of a hull model in the Towing Tank. Photo:Schrøder, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

I starten: En ukjent forsker tar bilder av en modell i slepetanken. Foto: Schrøder, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

 3000 skipsmodeller, 1250 propelldesign

Gjennom årene har Slepetanken på Tyholt i Trondheim spilt en avgjørende rollle i byggingen av den norske økonomien. I tillegg til mer enn 3000 skipsmodeller, har 1250 ulike propelldesign blitt bygget og testet i denne tanken og hos MARINTEK. Det har også en rekke oljeinstallasjoner for Nordsjøen.

Return of the Viking ship test, this time of the Oseberg ship. Photo: NTNU

Vikingenes tilbakekomst. Her studeres en modell av Osebergskipet. Photo: NTNU

Den mest berømte av disse er kanskje TROLL-plattformen som målte hele 473 meter fra bunn til topp da den ble tauet ut i havet i 1996. (Og dermed satte verdensrekord som det høyeste byggverket som noen gang er flyttet av et menneske).

Men tanken har blitt brukt til helt andre ting også: I 1943 brukte nazistene tanken som lagringsplass for mat (i hovedsak poteter) og som radiostasjon for det tysk-okkuperte Norge.

Til tross for den vesentlige rollen tanken har hatt i utviklingen av Norges maritime framtid, var en av de første skipsmodellene som ble testet her selveste Gokstadskipet; det 1100 år gamle vikingeskipet som ble funnet begravd i leire i 1880.

Nå skapes framtida på nytt på Tyholt: Det jobbes i dag intenst med å få på plass et nytt og større forskningssenter – Ocean Space Centre, som en utvidelse av det eksisterende anlegget.

Her kan du se filmen om Skipsmodelltankens historie.