Dolven_Rintala.jpg

«Vidda» er eit av forslaga til minnestad i Tordenskioldparken. Anne Katrine Dolven og Rintala Eggertson Arkitekter står bak forslaget.
Foto: Anne Katrine Dolven og Rintala Eggertsson Architects

«Vidda» er eit av forslaga til minnestad i Tordenskioldparken. Anne Katrine Dolven og Rintala Eggertson Arkitekter står bak forslaget. Foto: Anne Katrine Dolven og Rintala Eggertsson Architects

«Vidda» er eit av forslaga til minnestad i Tordenskioldparken. Anne Katrine Dolven og Rintala Eggertson Arkitekter står bak forslaget. Foto: Anne Katrine Dolven og Rintala Eggertsson Architects