helsevakta samarbeid

????????????????????????????????????

Verktøyet skal dokumentere hvilke vurderinger og beslutninger som blir gjort i forbindelse med hver henvendelse. Denne dokumentasjonen vil igjen inngå i journal og videresendes til fastlege, sykehus eller annen oppfølgingsinstans, forteller Nils Brede Moe på SINTEF.