Nissan Leaf

Det er imidlertid ikke gitt at verken teknologiutviklingen eller folks reisevaner står på stedet hvil i årene framover, mener Transnova. Foto: Thinkstock

Det er imidlertid ikke gitt at verken teknologiutviklingen eller folks reisevaner står på stedet hvil i årene framover, mener Transnova. Foto: Thinkstock