Refugees Flock To Dadaab As Famine Grips Somalia

Flyktninger fra Somalia utenfor leiren Dadaab i Kenya. Foto: Thinkstock

Flyktninger fra Somalia utenfor leiren Dadaab i Kenya. Foto: Thinkstock