Ss Katt. Gutta sjekker skjermen

Lars R. Sætran, ….. og Anders Wærner Øfsti sjekker hvordan opptaket ble.