Trener seg ned i kjelleren

Hvis du ikke har trent i ferien, er det best å starte opp igjen gradvis. Ellers kan du risikere å pådra deg rabdomyolyse.

Uvitenhet og manglende tålmodighet er en av årsakene til at et økende antall mosjonister pådrar seg rabdomyolyse, som skyldes akutt ødeleggelse av store mengder muskelceller.

– Det skrives mye om forskning som viser at trening med høy intensitet er mest effektivt, men ofte forsvinner poenget om at man ikke skal gå i kjelleren på hver trening, sier ifølge Henning Ofstad Ness, doktorgradsstipendiat innen molekylær medisin ved NTNU.

– Man har gjerne hatt en periode med inaktivitet eller dårligere treningsgrunnlag, og så presser man kroppen både for hardt og for raskt, sier Ness.

Når det gjelder forebygging, er væskebalanse viktig, påpeker han:

– Det er viktig å drikke bra før, under og etter trening. Øk også belastningen gradvis. God progresjon er alfa og omega. Ved progressiv treningsbelastning blir treningsverket mindre, risikoen for rabdomyolyse minsker, og – viktigst av alt – det blir lettere å se frem mot neste treningsøkt.

Henning Ofstad Ness understreker at det ikke er farlig å kjøre knallharde økter:

– Men jeg synes det er fint at man øker bevisstheten til folk om at det finnes en grense for hvor hardt man bør ta seg ut. I verste fall kan man jo dø av nyresvikt, men sjansen for det er veldig lav.

Dette skriver Dagens Næringsliv.