vegarjohansen

Forskningssjef Vegar Johansen, SINTEF Fiskeri og havbruk.

Utfordrer: Forskningssjef Vegar Johansen i SINTEF Fiskeri og havbruk mener både teknologi og politikk må spille bedre sammen for at Norge skal få enda mer ut av havroimmet. Foto: Sintef/Gry Karin Stimo