488577615

Engelske ord og uttrykk blir mer og mer integrert i norsk språk.
Foto: Ryhor Bruyeu/Thinkstock

Handwritten message on chalkboard writing message English