Klippfisk

Tørkemetoden er en variant av teknologien som brukes for å tørke klippfisk. Foto: Thinkstock

The type of heat pump used was originally developed as a fuel-efficient way to dry fish. Photo: Thinkstock