LV_VFI

Blodstrømmene i hjertet kommer tydelig fram med den nye ultralydteknologien.

Blodstrømmene i hjertet kommer tydelig fram med den nye ultralydteknologien.