450486987

Karbonfangst og -lagring (CCS) er blant de viktigste virkemidlene i kampen mot klimaendringene.
Foto: Thinkstock

World glove on The field