Grazing cows in mountains

husdyr på beite er den mest omfattende arealbruken globalt. Foto: Thinkstock

husdyr på beite er den mest omfattende arealbruken globalt. Foto: Thinkstock