ulykkescenario_web

De skadde ligger strødd, og må sorteres etter skadeomfang. I denne øvelsen sendes de mest skadde til Stavanger Universitetssjukehus. Foto: Øystein Lie.