nødetater_web

I et grønt telt viser SINTEF-forsker Aslak Wegner Eide ( i midten) nødetatene hvordan stoda er. Så er det opp til dem selv å avgjøre hva de mener er best å ta fatt i. Foto: Øystein Lie.