bombemann_web

Det blir lagt mye vekt på at øvelsen skal være så realistisk som mulig. Foto: Øystein Lie