Bokfink Foto Ingvar Stenberg

Bokfinken trives like godt som før. Foto: Ingvar Stenberg

Bokfinken trives like godt som før. Foto: Ingvar Stenberg