Oculus Rift Foto Anne Sliper Midling NTNU 016

Brillene har blitt testet på en gruppe spesialsykepleierstudenter som trente på ulike scenarier. Foto: Anne Sliper Midling, NTNU

Oculus Rift har vært i bruk ved NTNU siden 2013. Foto: Anne Sliper Midling, NTNU