Oculus Rift 001 Foto Anne Sliper Midling NTNU

På denne skjermen kan andre se hva som blir sendt til brukerne av 3D-brillene. Foto: Anne Sliper Midling, NTNU

På denne skjermen kan andre se hva som blir sendt til brukerne av 3D-brillene. Foto: Anne Sliper Midling, NTNU