Torbjørn Netland Foto Thor Nielsen NTNU

Trondheim 28.03.2014 : NTNU har festmøte i Aulaen i hovedbygningen med akademisk prosesjon og doktorpromosjon. Foto Thor Nielsen

Torbjørn Hestenes Netland. Foto: Thor Nielsen, NTNU