PFN_feb2010_Karl_Klingsheim_NTNU-TTO

Direktør Karl Klingsheim i NTNU Technology Transfer as gir råd om hvordan Norge kan skape verdier ved å bygge bro mellom samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk avkastning.
Foto: Ned Alley, Scanpix/NTNU Komm

Direktør Karl Klingsheim i NTNU Technology Transfer as gir råd om hvordan Norge kan skape verdier ved å bygge bro mellom samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk avkastning. Foto: Ned Alley, Scanpix/NTNU Komm