Bygge bro

Kunnskap fra forskning og norsk kompetanse i toppklasse må omsettes til kommersielle verdier og utbygging av industri. Det mener direktør i NTNU Technology Transfer as og leder for Norsk Vannkraftsenter.
Ill.: Karl Klingsheim/NTNU TTO

Kunnskap fra forskning og norsk kompetanse i toppklasse må omsettes til kommersielle verdier og utbygging av industri. Det mener direktør i NTNU Technology Transfer as og leder for Norsk Vannkraftsenter. Ill.: Karl Klingsheim/NTNU TTO