Eco Kettle

Strømmen som hvert år sløses bort av overfylte vannkokere i England, tilsvarer det årlige strømforbruket til all gatebelysning i landet.

Strømmen som hvert år sløses bort av overfylte vannkokere i England, tilsvarer det årlige strømforbruket til all gatebelysning i landet.